Kempen Anti Dadah

 Program Lima Minit
 
 
Pengetahuan mengenai dadah disampaikann kepada murid-murid 5 minit sebelum permulaan
pengajaran dan pembelajaran.
 
 
Pertandingan Melukis Poster
 


 
Karya-karya pemenang dalam pertandingan melukis poster anti dadah dipamerkan di sudut anti dadah.
 
 
Sudut Anti Dadah
 


 
Poster-poster mengenai dadah ditampal di setiap sudut sekolah.
 
 
Seminar/Ceramah
 

 
 
Ceramah mengenai dadah diberi kepada murid-murid setiap tahun.
 
 
 
 


No comments:

Post a Comment